Autoportretas, 1959

Autoportretas, 1959

ADAUKTAS MARCINKEVIČIUS

Gimė 1936 m. rugpjūčio 30 d. Kaune. Besimokydamas mokykloje, susidomėjo menine fotografija. Techninių bei meninių fotografijos paslapčių mokėsi iš Povilo Karpavičiaus. Apie 1955 metus susipažino su menotyrininke Valerija Čiurlionyte-Karužiene, kuri daug prisidėjo formuojant Adaukto meninę pasaulėžiūrą.

1956 – 1957 metais studijavo Maskvoje, Visasąjunginio kinematografijos instituto operatorinio meno fakultete. Deja, dėl lėšų trūkumo studijos buvo neilgos.

1957 metais pradėjo dirbti fotografu Jaunimo gretų” redakcijoje Vilniuje. Prasidėjo kūrybiškiausias A. Marcinkevičiaus gyvenimo laikotarpis. 1958 metais įkūrė fotografijos sekciją prie Lietuvos žurnalistų sąjungos, buvo jos pirmininku. Tais pačiais metais organizavo ir dalyvavo pirmoje pokarinėje Lietuvos meninės fotografijos parodoje.

1959 metais neteko darbo Jaunimo gretose. Tuo pačiu suprastėjo sąlygos kūrybinei bei organizacinei veiklai. Iro sveikata, viltys ir kūrybiniai projektai. Mirė 1960 m. sausio 28 d. Palaidotas Naujųjų Rasų kapinėse Vilniuje.

Fotosekcijoje, 1959

Fotosekcijoje, 1959


Autoportretas, 1958